Compressietherapie, een effectieve behandelmethode waarvoor de juiste kennis en kunde vereist is.

Compressietherapie

Compressietherapie is essentieel bij de behandeling van het ulcus cruris venosum.
Bij compressietherapie, of ambulante compressietherapie, worden elastische zwachtels gebruikt om oedeem in bijvoorbeeld een arm of been terug te dringen zodat het weer een stabiele omvang krijgt. Door het aanleggen van zwachtels wordt van buitenaf een continue druk gegeven. Er dient dus een adequate druk te worden gehanteerd voor het juiste resultaat. Daarnaast dient er ook een juiste techniek van het aanleggen van het compressief verband gehanteerd te worden om afzakken en/of huidbeschadigingen te voorkomen. Deze scholing beperkt zich tot compressietherapie van de onderste ledematen.
De volgende onderdelen komen aan bod:
– Indicatie en contra indicatie van compressietherapie
– Methodes en de verschillende vormen van compressietherapie
– Aandachtspunten voor de praktijk bij de uitvoering van compressietherapie.

Optioneel is een praktische training in het uitoefenen van compressietherapie