CONTACT

Woundmonitor

Meetbaar en gestructureerd
te werk in wondzorg,
Woundmonitor maakt
jouw big data inzichtelijk

Woundmonitor,  de hulp bij woundmanagement.  
Documentatie van wonden en bijhorende aspecten (oa vordering wondgenezingsproces, gerelateerde factoren en resultaten van behandelingen) is een belangrijk onderdeel van wond management. WoundMonitor® (WM®) is een digital web-based documentatiesystem gerelateerd aan wond management.

WM® maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in de prestatie indicatoren  gerelateerd aan de medische historie gegevens van de patiënt, onderliggende pathologie en de specifieke wondtypen met daarbij horende problematiek. Deze prestatie-indicatoren hebben betrekking op onder andere behandelingsmethodieken, duur van wondgenezing,  klinische resultaten en kosten.

WM® beschikt over een uitgebreide patiënten en wond anamnese. De wond anamnese bevat de evaluatie van essentiële wondkarakters die de status van de wond en het genezingsproces weergeven. De evaluatie en documentatie vindt op een objectieve en gestructureerde wijze plaats. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van objectieve en gevalideerde meet- of beoordelingsinstrumenten. Het gebruik van gestandaardiseerde items binnen WM®  resulteert in een volledige en eenduidige documentatie.

WM® is niet alleen een documentatie- systeem maar is ook een educatief sturend programma om kennis van wondzorg- professionals ten aanzien van wonden en behandelingsmethodieken verder te ontwikkelen. Op deze wijze wordt de kwaliteit van zorg verbeterd, resulterend in verbetering van kwaliteit van leven, hogere en snellere wondsluiting en uiteindelijk kostenbesparing.Het sturend element is gebaseerd op het naleven van protocollen.

Deze zijn gebaseerd op internationale richtlijnen of consensus afspraken van internationale werkgroepen. Deze protocollen faciliteren in de besluitvorming en de uitvoering van de juiste behandelingsmethodieken. Door de volledigheid van documentatie in WM®, beschikt het systeem over enorm veel data. Hierdoor is het programma uitermate geschikt om onderzoekgegevens te genereren.